Naše středisko má v této chvíli pouze jeden, a to dlouhodobý projekt s názvem Když potraviny pomáhají. Je zaměřen na zlepšení finanční situace rodin i jednotlivců formou dodávání potravin.
Ty totiž pak domácnost nebo jednotlivec nemusí kupovat, což ve výsledku vede k úspoře financí. Jídlo je významnou položkou v rodinném rozpočtu.

Tento projekt pomáhá i v oblasti mezilidských vztahů. Naši dobrovolníci se setkávají s lidmi, které by možná nikdy nepotkali a osloví je na velmi osobní rovině. Překvapení a vděčnost obdarovaných bývá velká i proto, že se o ně někdo zajímá a něco jim dá, aniž by za to cokoliv požadoval. Kromě výše zmíněných oblastí jsme schopni, pokud je o to zájem a klienti se ptají, pomáhat i v oblasti duchovní.

Naši dobrovolníci dodávku potravin provádějí třemi způsoby:

  • dodávkou přímo domů
  • klienti si vyzvedávají potraviny na určeném místě
  • kombinací dvou předchozích

Naše činnost je závislá na dopravě. Dobrovolníci používají své automobily na vlastní náklady. Máme jedno služební auto, dodávku, kterým se snažíme používání vlastních aut snížit na minimum. Okrajově pomáháme i s dodáním nábytku, pokud jej někdo nabídne a použitým ošacením.

Kontakt

Petr Bartoš

Jmenuji se Petr Bartoš. Narodil jsem se v roce 1953. Vystudoval jsem střední školu zakončenou maturitou v oboru trakčních vozidel v železniční dopravě.
Od roku 1992 do roku 2017 jsem byl zástupcem biskupa Apoštolské církve pro misii a evangeli-zaci. Od roku 2002 jsem také ředitelem Diakonie AC. Jímž jsem doposud, od roku 2018 jako dob-rovolník. Od roku 2018 jsem vedoucím střediska Potravinová pomoc NADOSAH.
Jsem ženatý, máme tři děti, pět vnuků a jednu vnučku. Služba pomoci potřebným lidem mě napl-ňuje naprostým uspokojením, že dělám to, k čemu mě Bůh povolal. Co v ní zažívám a dostávám, tomu těžko může něco konkurovat.

Chcete-li vědět více o práci našeho střediska, můžete mě kontaktovat přes e-mail: diakonieac@seznam.cz

Potravinová pomoc NADOSAH